P.   SLĒGTS
 O.  11 - 18
 T.  11 - 18
 C.  11 - 18
 P.  11 - 18
 S.  11 - 18
 Sv.  11 - 18

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Aizvēsture un Livonijas periods

Aizvēsture un Livonijas periods

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgā ekspozīcija „Aizvēsture un Livonijas periods” atspoguļo Zemgales novada vēsturi aizvēstures un Livonijas konfederācijas periodā.

Uz arheoloģiskā materiāla bāzes vitrīnās „Akmens laikmets un agro metālu periods”, „Agrais un vidējais dzelzs laikmets” un „Vēlais dzelzs laikmets” ir izvietoti artefakti gan no akmens laikmeta cilvēku apmetnēm Zemgales novadā, gan no seno zemgaļu kapulaukos un pilskalnos atrastā arheoloģiskā materiāla.

Muzeja ekspozīcija ir papildināta ar Dobeles, Dobes, Mežotnes un Tērvetes seno zemgaļu koka piļu rekonstrukcijām kompilējot tās ar pilskalnu fotoattēliem mūsdienās, tādējādi muzeja apmeklētājiem ļaujot pašiem iztēloties seno zemgaļu pilskalnu un piļu varenību pagātnē un mūsdienās. Griestu arkā virs apmeklētāju galvām plešas vēstures periodizācijas lenta no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem. Muzeja apmeklētajiem arī pieejams apskatei padziļinājums zāles grīdā aiz pārklāta stikla, kur redzami Academia Petrina ēkas pamati.

Līdz šim ekspozīcijā „Aizvēsture un Livonijas periods” nebija pieejams muzeja apmeklētājam vizuāls informatīvs uzskates līdzeklis par vēstures periodiem Zemgales novadā, Zemgales pilskalniem un Livonijas ordeņa struktūru, kas kā palīgmateriāls paskaidro ekspozīcijā eksponētās muzeālijas un ar tām saistīto galveno vēsturisko notikumu interpretācijas.

Pēc pastāvīgās ekspozīcijas „Aizvēsture un Livonijas periods” atjaunošanas, priekšmets atkal būs aplūkojams muzeja ekspozīcijā.

Attēls: Akmens laivascirvis ar izurbtu apaļu kātcaurumu un lējuma šuves imitāciju. JVMM II 28. Vēlais neolīts (2900.-1800. g. pr. Kr.), ap 3. g. tūkst. pr. Kr. beigas, Priekšmets pieder auklas keramikas un kaujas cirvju kultūrai (zināma arī kā kaujas cirvju kultūra).