P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

COVID-19 ierobežojumi sākot ar 15.novembri

 

COVID-19 ilustrācija

  

Muzeju darbība no 2021.gada 15.novembra

 

Informējam, ka 2021.gada 11.novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.828 (prot. Nr. 74 50. §) ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Ar šiem grozījumiem noteikts, ka no š.g. 15.novembra:

 • Muzeji var atjaunot darbību, gan iekštelpās, gan ārtelpās sniedzot pakalpojumus epidemioloģiski drošā režīmā apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 • Muzejam ir jāpārbauda apmeklētāju Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, izmantojot mobilo aplikāciju “Covid19Verify”, un jāpārliecinās par apmeklētāja identitāti, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 • Bērni līdz 12 gadu vecumam muzeju var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu. 

 • Apmeklētāju ar bērniem, kuriem nav sertifikāta par vakcināciju vai pārslimošanu, plūsma jānodala no pārējiem muzeja apmeklētājiem laikā vai telpā, piemēram, nosakot īpašu apmeklējuma laiku apmeklētājiem ar bērniem, kuros muzejs ir slēgts citiem apmeklētājiem, vai apmeklētājus ar bērniem apkalpojot no citiem apmeklētājiem nošķirtās telpās. Šie nosacījumi attiecas kā uz individuāliem muzeja apmeklējumiem, tā ekskursijām. 

 • Muzejpedagoģiski pakalpojumi jauniešiem var tikt sniegti tikai ārtelpās; tajos var piedalīties jaunieši, kuriem ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, ja vienā grupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas.

 • Muzeja apmeklētājiem (izņemot apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības) ir jāievēro 2 metru savstarpēja distance, kā arī jālieto sejas maskas, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam).

 • Ja muzejs organizē publiskus pasākumus (konferences, seminārus, diskusijas, koncertus u.t.t.), pasākuma apmeklētājiem tā norises laikā jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, ievērojot MK rīkojuma Nr.720 punkta 5.24. nosacījumus.

 • Muzeja darba laiks var būt no plkst. 6.00 līdz 21.00; ja muzeja telpās tiek organizēts kultūras pasākums, tā norisei jābeidzas līdz 23.00. 

 • Pašvaldību un valsts muzeju darbinieki no 15.novembra darba pienākumus var veikt tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ja darbinieks ir uzsācis vakcināciju līdz 15.novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs ne vēlāk kā 15.decembrī, līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai darbinieks var turpināt pildīt savus darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks sedz no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju. 

 • No 15.decembra visu muzeju darbinieki, kā arī brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, klātienē darba pienākumus varēs veikt tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

 • Visi darbiniekiem, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā jāapliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Darba devējs var organizēt klātienē strādājošo darbinieku Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga testēšanu), testēšanas izmaksas sedzot no darba devēja līdzekļiem.

Vienlaikus atgādinām, ka vispārīgo regulējumu Covid-19 epidēmijas pārvarēšanai nosaka Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (izņemot tos punktus, kuru darbība uz ārkārtējās situācijas laiku apturēta ar MK rīkojumu Nr.720). Vēlamies uzsvērt, ka ārkārtējā situācija Latvija ir noteikta līdz 2022.gada 11.janvārim, tāpēc aicinām būt atbildīgiem, sniedzot muzeju pakalpojumus, un ievērot visas normatīvajā regulējumā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. 

Neskaidrību gadījumā iesakām izmantot Covid-19 oficiālo valsts tīmekļvietni https://covid19.gov.lv/, Covid-19 uzziņu tālruni 8345, Kultūras ministrijas tīmekļvietni https://www.km.gov.lv/lv/aktualais-par-covid-19 un konsultatīvos tālruņus 67330254 vai 29192298.

 

muzeju darbiba vadlinijas no 15112021