P.   SLĒGTS
 O.  11 - 18
 T.  11 - 18
 C.  11 - 18
 P.  11 - 18
 S.  11 - 18
 Sv.  11 - 18

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Academia Petrina

Academia Petrina

Muzeja apmeklētājiem no jauna ir pieejama apskatei ATENEUM lekciju zāle, kur var iepazīties ar fotoattēliem par Academia Petrina ēkas vizuālā izskata maiņu no 1775.gada līdz 1944.gadam pēc gravīru un fotogrāfiju materiāla.

Kā arī, pēc iepriekšēja pieteikuma, ir iespējams noklausīties muzeja speciālistu sagatavotās lekcijas par kādu Jelgavas vai Zemgales novada vēstures izpētes tēmu.

Ekspozīcijā novietots arī informatīvs materiāls par apgaismības laikmetu, kas bija viens no priekšnoteikumiem, lai sekmētu Academia Petrina celtniecību Jelgavā.

Pašlaik turpinās ekspozīcijas iekārtošana un „ATENEUM” zālē līdzās muzeja Krājumā esošajiem ACADEMIA PETRINA mācībspēku un audzēkņu portretiem paredzēts izvietot informatīvu uzskates līdzekli par slavenākajiem ACADEMIA PETRINA audzēkņiem un mācībspēkiem.