P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļai 100!

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļai 100!

Kā noskaidrojām, Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa atradās pilsētas centrā – Tirgus laukuma Ziemeļu pusē esošajā Dzirnavu ielā. Adrese tolaik bija Dzirnavu ielā 4/5. Staltā ēka tika uzcelta ap 1900. gadu. Tur mājoja Jelgavas Policijas nams un vēlāk arī pilsētas telefona centrāle (ap 1906. gadu). 


1. Foto. Jelgavas Tirgus laukums, Cēra viesnīca un pieminētās ēkas 20.gs. sākumā, Baltijas Centrālā bibliotēka
2. Vecās Jelgavas panorāma, 1908.gads (JVMM 128)
3. Pastkarte. Panorāmas skats no klasiskās ģimnāzijas uz Sv. Trīsvienības un Akadēmijas ielu, tālumā Dzimtsarakstu ēka (JVMM 30954/415) 
Tirgus laukums Cēra viesnīca un pieminētās ēkas 20.gs. sākumā ne ātrāk kā 1906.g. BCBVecās Jelgavas panorāma 1908.gadsJVMM 30954 415 Pastkarte panorāmas skats no klasiskās ģimnāzijas uz Sv. Trīsvienības un Akadēmijas ielu

 

1931./32.gada Jelgavas telefona abonentu grāmatā ir ziņas, ka Pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai, Bāriņu tiesai un Īres valdei bijis kopīgs telefona numurs – 562. Tātad minētās pašvaldības iestādes atradās vienā namā. To varam redzēt arī 18. novembra svētku parādes Jelgavā fotogrāfijās. Šī Dzirnavu ielas nama priekšā vienmēr atradās tribīne, kurai garām svētku gājienā virzījās Jelgavas skolas, ugunsdzēsēji, 3. Jelgavas kājnieku pulka kareivji, skauti, mazpulcēni, pilsētas amatnieku organizācijas ar saviem karogiem, kori un daudzu citu organizāciju un privāto uzņēmumu pārstāvji. Lūk, vienā no 20. gs. 30. gadu fotogrāfijām lieliski redzamas dzimtsarakstu nodaļas un Bāriņtiesas uzrakstu plāksnītes pie ieejas ēkā.

 

JVMM 36794 Gājiens pa Domes ielu gar tirgus laukumu gar Jelgavas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu 20.gs.20 30 tie gadiGājiens pa Domes ielu gar tirgus laukumu gar Jelgavas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu 20.gs. 20./30. gadi (JVMM 36794)

 

Jelgavas muzeja krājumā glabājas “Pārskats par Jelgavas pilsētas domes un valdes darbību 1931. gadā”. Tur atrodami interesanti dati un skaitļi arī par Jelgavas dzimtsarakstu nodaļas darbu. Tā, piemēram, ziņas par 713 jaundzimušajiem, no kuriem 6 bijuši dvīņi. Norādīts dzimušo skaits un procenti par tautību. Dati par mirušajiem un nāves cēloņiem (1930. gadā 668 cilvēki). 1931. gadā Jelgavā reģistrētas pavisam 519 laulības (Dzimtsarakstu nodaļā 47 laulību gadījumi (9,05% no visām 1931. g. reģistrētajām laulībām).  Salīdzinājumam muzejā ir dati par 1937. gadu, kad Jelgavā Dzimtsarakstu nodaļa reģistrējusi 279 laulības, 679 dzimšanas un 700 miršanas gadījumus.

Pārskats par Jelgavas pilsētas ieņēmumiem un izdevumiem (JVMM 423)
JVMM_423 Pārskats par Jelgavas pilsētas ieņēmumiem un izdevumiemJVMM_423 Pārskats par Jelgavas pilsētas ieņēmumiem un izdevumiem

 

 

Tālāk par 1931. gadu varam izlasīt, ka “Valsts Statistikas pārvaldei piesūtīti 1900 izraksti no reģistrētiem laulātiem, dzimušiem un mirušiem”. Noslēgumā lasītājs var uzzināt, ka ”piesūtīti ārvalstu pārstāvniecībām Latvijā 98 izraksti no reģistriem dzimušiem, mirušiem un salaulātiem ārzemniekiem un 56 pašvaldībām saraksti baku potējamiem bērniem. Ieņemts pašvaldības nodoklis Ls 1832,40“.

 

Dzimtsarakstu ēka 1938.g. 18.novembrī svētku apgaismojumāDzimtsarakstu ēka 1938. g. 18. novembrī svētku apgaismojumā

Autors
Aldis Barševskis
Galvenais krājuma glabātājs