P. BRĪVS
O. 10:00 - 17:00
T. 10:00 - 17:00
C. 10:00 - 17:00
P. 10:00 - 17:00
S. 10:00 - 17:00
Sv. 10:00 - 17:00

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Izstāde "Kurzemes enģeļi"

Izstāde "Kurzemes enģeļi"

Gaidot Ziemassvētkus, no 13.decembra aicinām apskatīt Ivetas Skrastiņas fotoizstādi "Kurzemes enģeļi". 

Šī nav fotoizstāde parastajā izpratnē un nav sakrālās mākslas sludinājums ar mērķi pievērst kādu kritstietībai, tas ir mans veltījums Latvijai 100 gadu jubilejā un vienlaikus pateicībā tiem sargenģeļiem, kuri pašaizliedzīgi stāvējuši pie Latvijas pirmsākumiem, sargājot gan mūsu dižgarus, gan ik katru vienkāršāko dvēselīti.

Rainis teicis: ”Neprasi par darbu algu, par sāpēm veldzi un par mīlu – baudu!”. Raiņa laikabiedri, tie bija pirmie entuziasti, izcilnieki, personības, kuri ielika arī pamatus akmenim “Tēvzemei un brīvībai”! Viņi ir mūsu lepnums! Tāpat jāparāda gods vēl kādam Latvijas lepnumam – Kurzemes baznīcu kokgriezumiem – “kokā grieztiem eņģeļiem liepu lūku vīzēs” (no kādas dziesmas), ko arī taču radīja meistari-personības ap 300 gadiem pirms mums. Šodien liela daļa no tā visa ir spoži atjaunota un pilnvērtīgi iekļaujas Eiropas kultūras vērtībās. Kurzemes baznīcās ir īstas baroka, ziemeļu renesanses vai manierisma stilu pērles.

Paldies entuziastiem – personībām-darbiniekiem par Rundāles pils, Lestenes, Jaunpils, Zlēku, Nurnes u.c. baznīcu iekārtu saglabāšanu, atjaunošanu un uzturēšanu. Tab bija vajadzīga “augstāka ideja, kas nepazīst cilvēka žēluma...” Tā nu visas mūsu vēsture un vērtības tomēr balstās un, cerams, arī turpmāk balstīsies uz izcilām personībām, un gan jau viņiem uz pleca sēž kāda teiksmaina, spārnota, iedvesmojoša būtne, enģelis, kas nes mierinājumu, iedvesmu, cerību un palīdzību. Palīdz rast spēku gan lielam, gan mazam darbam, radot svētīgas pārmaiņas.

Iveta Skrastiņa