P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Izstāde "No Venstpils līdz Valkai. Latvijas Banka novados. 1922 - 1940"

Latvijas Bankas izstāde

 

Izstāde “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka novados (1922-1940)

 

Šī ceļojošā izstāde ir vēstījums par nacionālās bankas darbību 24 nodaļās Latvijas novados. 

Latvijas Bankas stāsts aizsākās 1922. gadā, un tas aptvēra visu tolaik jaunās valsts teritoriju. 

Simt gadu vēlāk radīta izstāde, kurā atcerēsimies gan vietas un ēkas, gan notikumus un personības, kam bijusi nozīmīga loma Latvijas Bankas darbībā laikā no 1922. gada līdz 1940. gadam.

Bankas vēsture atklāsies virknē seno fotogrāfiju, kurās dokumentēti ar banku saistītie vēsturiskie nami un adreses. Tām līdzās būs apskatāmi mūsdienu fotouzņēmumi kā liecība laikmetu griežos notikušajām pārmaiņām. Daļa izstādes ekspozīcijas veltīta vairāku Latvijas Bankas nodaļu vadītāju dzīves un karjeras stāstiem. Ekspozīciju papildinās Latvijas Bankas tolaik sniegto pakalpojumu skaidrojums un unikālas dokumentu kopijas, kā arī laikrakstu publikācijas un attēli. 

Latvijas Bankas Jelgavas nodaļa bija viena no septiņām nozīmīgākajām centrālās bankas reģionālajām nodaļām un piedāvāja visas iekšzemes operācijas (pakalpojumus), kā arī ārzemju operācijas. Zināms, ka īpaši sekmīgi Jelgavas nodaļa strādāja saimnieciskās krīzes apstākļos 1933. gadā, kad tās peļņa  ievērojami apsteidza citu Latvijas Bankas nodaļu rezultātus.

Jelgavas nodaļu ar izcilām sekmēm vadīja Juris Lecis, dēvēts par iedvesmojošu jaunatnes audzinātāju. Aizejot pensijā, nodaļas pārvaldnieka pienākumus viņš nodeva savam ilggadējam palīgam Dāvidam Heinriham Blūmentālam, Jelgavas pilsētas patriotam, kurš daudzu gadu garumā darbojies Jelgavas Latviešu biedrībā, no kuras ievēlēts 3. Zemgales dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejā.