P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Izstāde "Vārdi darbos, darbi vārdos"

No 22. aprīļa līdz 29. maijam Jelgavas mākslinieku biedrības biedru darbu izstāde "Vārdi darbos, darbi vārdos" Jelgavas muzejā. 

 

Mēs visi dzīvojam noteiktā laikā, tostarp arī Jelgavas Mākslinieku biedrības mākslinieki. Pašlaik to nosaka divas galvenās vadlīnijas – Covid pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā 24. februārī. Ir arī trešā – krietni klusāk, varbūt pat dažs to nav pamanījis, 2022. gads iezīmējas ar 200 gadu jubileju, kopš Jelgavā tika izdots pirmais laikraksts latviešu valodā “Latviešu Avīzes”. 

Tieši vai pastarpināti šīs galvenās tēmas atklājas arī Pavasara izstādē, kam dots daudznozīmīgs nosaukums “Vārdi darbos, darbi vārdos”. Visaptverošā pandēmija lika māksliniekiem savas pārdomas, pārdzīvojumus izteikt krāsās, līnijās, tēlos, formās (Ivanda Spulle-Meiere, Ilona Drīliņa, Aļona Prokofjeva, Guntis Švītiņš, Juris Zēbergs, Dzintra Žvagiņa).

Karš Ukrainā mūs visus ir dziļi skāris, iespējams, dziļāk nekā domājam. To apliecina Ilizanes Grīnbergas, Vitas Makras, Raimonda Līcīša, Mārītes Leimanes veikums. Karš mums licis pamatīgāk izteikt ikviena attieksmi pret dzimto zemi (Lolita Zikmane,, Uldis Zuters, Agnese Krastenberga, Valda Semane, Edvīns Kalnenieks, Ligita Caune).

Savukārt “Latviešu Avīžu” izdošana mums likusi apzināties tautas pagātnes gaitas svarīgumu (Raitis Junkers, Uldis Roga, Zane Neimane, Harijs Daina Liepiņš, Ritma Zikmane-Lagzdiņa).

Izstāde atklāj, ka visu paaudžu Jelgavas mākslinieki strādā dažādās tehnikās. Protams, lielākā daļa glezno ar eļļas un akrila krāsām, kā arī pastelī vai akvarelī. Iecienīts arī zīmējums (Inese Mīlberga, Alberts Miķelsones). Māls un šamots ļauj izteikties gan tēlnieciskos, gan dekoratīvos veidojumos (Mārīte Djačenko, Valda Semane, Ivanda Spulle-Meiere). Nav aizmirsts arī porcelāns (Ilze Emse-Grīnberga). Dažādos veidos sevi izsaka tekstilmākslinieki (Mārīte Leimane, Dita Veģe, Jeļena Jēkabsone). Kā parasti Asnate Marts Zutere iepriecina ar vitrāžām, savukārt pagātnes procesos turpina iedziļināties Petra Derkins. Ir arī kas nebijis –Vita Makra video sižetā stāsta par sava darba “Ukrainu nesamalt!” tapšanu.

Jāmin arīdzan tas, ka pirmo reizi izstādē piedalās biedrības nesen uzņemtie biedri Agnese Krastenberga, Zane Neimane, Elita Kaņepe.

 

Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs

Mg. art Māris Brancis

 

 

 

plakāts Large