P.   SLĒGTS
 O.   11.00 - 18.00
 T.   11.00 - 18.00
 C.   11.00 - 18.00
 P.   11.00 - 18.00
 S.  11.00 - 18.00
 Sv.  11.00 - 18.00

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Muzeja jaunieguvumu izstāde

Muzeja jaunieguvumi plakāts

 

Muzeja uzdevums ir ne vien rūpēties par krājumā esošajām vērtībām, bet nepārtraukti tās papildināt, lai saglabātu vēstures liecības nākamajām paaudzēm. Muzeja speciālisti  vieni to paveikt nespētu. Tādēļ ir patiesi liels gandarījums, ka muzejam talkā nāk  gan pilsētas un novada iedzīvotāji, gan bijušie jelgavnieki, gan pilsētas viesi. Muzejs teic lielu paldies visiem, kas pēdējā laikā ir dāvinājuši muzejam gan fotogrāfijas, gan dokumentus, gan mākslas darbus un dažādus priekšmetus. 

Lai gan Covid-19 raisīja dažādus ierobežojumus un neērtības, 2020. gada nogale un 2021. gads Jelgavas muzeja krājumu ir bagātīgi papildinājis ar jaunām vērtībām.  Aktīvi turpināta arī krājuma izpēte. Šajā jaunieguvumu izstādē varam parādīt vien nelielu daļu no iegūtajiem artefaktiem.

Muzeja lifta (pacēlāja) izbūves darbu gaitā atklājās podiņu krāsns fragmenti no vecās Academia Petrina ēkas un oriģinālie ķieģeļi no velves. 3 krāsns fragmentu gabali aplūkojami arī izstādē. Jāpiebilst, ka liela daļa jaunieguvumu vietu rod arheoloģijas kolekcijā. To pakāpeniski papildina  iepriekšējos gados arheoloģiskajos izrakumos un būvdarbu uzraudzības laikā iegūtais materiāls, kas vispirms jāizpēta, jānotīra un jāreģistrē un tas prasa laiku un rūpīgu darbu. 

Izstādē aplūkojami arī daži dāvinājumi, kas nav bijuši eksponēti agrākajās izstādēs. Nelielajā izstādes vitrīnu platībā nebija iespējams parādīt visus jaunieguvumus. Tas ir saprotams, jo, piemēram, 2019. gadā muzeja krājums papildinājies par 1462 vienībām un dāvinātāju skaits bija 38 privātpersonas un 3 institūcijas. Savukārt 2021. gadā muzejā ienākušas 2029 vienības no 29 privātpersonām un 1 institūcijas.   

Ceram, ka šī izstāde rosinās izstādes apmeklētājus ielūkoties savos krājumos un rosinās vēlmi papildināt muzeja krājumu ar vērtīgām vēstures liecībām.

 

Aldis Barševskis,
Muzeja galvenais krājuma glabātājs