P. BRĪVS
O. 10:00 - 17:00
T. 10:00 - 17:00
C. 10:00 - 17:00
P. 10:00 - 17:00
S. 10:00 - 17:00
Sv. 10:00 - 17:00

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Konference "Ziemassvētku kaujām 100 gadi. Toreiz un tagad – kultūrvēsturiskais mantojums"

Konference  "Ziemassvētku kaujām 100 gadi. Toreiz un tagad – kultūrvēsturiskais mantojums"

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs (Jelgava, Akadēmijas 10) 2017. gada 5. janvārī
Moderators – Gints Putiķis, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietnieks zinātniskajā darbā

KONFERENCES PROGRAMMA

9:30–10:00 Dalībnieku reģistrācija, kafija
10:00–10:30 Literārais uzvedums – A.Čaks “Mūžības skartie” – Vircavas vidusskolas skolēnu teātris, režisore Sarmīte Sustrupe
10:30–11:00 Uzrunas
  • Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
  • Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune
  • Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase
  • Latvijas Kara muzeja direktore Aija Fleija
  • Latvijas Vēstures institūta direktors Guntis Zemītis
11:00–11:20 1916./1917. gada mija: politiskā un militārā situācija reģionā un Eiropā
Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Latvijas Universitāte
11:20–11:40 Ziemassvētku kaujas preses atspoguļojumā 20. gs. 20. – 30. gados
Dr.hist. Ilgvars Butulis, Latvijas Universitāte
11:40–12:00 Uz divu laikmetu robežas: Ziemassvētku kauju nozīme Latvijas vēsturē
Dr.hist. Jānis Šiliņš, Latvijas Valsts vēstures arhīvs
12:00–12:20 Vācu 8.armija Latvijas teritorijā (1915 – 1918): galvenās problēmas un izpētes stāvoklis
Mg.hist. Klāvs Zariņš, Latvijas Kara muzejs
12:20–12:40 1.pasaules kara liecības Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājumā
vēsturnieks Marjus Zaļeckis, Ģ.Eliasa JVMM
12:40–13:40 Kafijas pauze
13:40–14:00 Taktiskie risinājumi Ziemassvētku kaujās un to ietekme uz karamākslas attīstību
Dr.hist. Kārlis Dambītis, Nacionālā Aizsardzības akadēmija
14:00–14:20 Pozīciju karš Jēkabpils placdarmā (1915 – 1917)
vēsturnieks Aigars Pērkons, A.Grīna fonds
14:20–14:40 Jelgava 1.pasaules kara laikā – kultūrvēsturiskā skice
Dr.paed. Andris Tomašūns, Jelgavas pilsētas domes deputāts
14:40–15:00 Ziemassvētku kaujas mūsdienu skatījumā
rezerves pulkvedis Jānis Hartmanis, NBS komandiera birojs
15:00–15:20 Ziemassvētku kauju piemiņa
Mg. hist. Dagnis Dedumietis, Latvijas Kara muzejs
15:20–16:00 Konferences noslēgums, diskusijas.