Muzejs apmeklētājiem slēgts līdz turpmākajam Ministru Kabineta rīkojumam. 

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Atšķirības VII

Labrīt, cienījamie sekotāji!
Cītīgi meklējam 9 atsķirības Ģederta Eliasa darbā "Pie silēm"!