P.   SLĒGTS
 O.   11.00 - 18.00
 T.   11.00 - 18.00
 C.   11.00 - 18.00
 P.   11.00 - 18.00
 S.  11.00 - 18.00
 Sv.  11.00 - 18.00

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Hercogs Pēteris

Pēteris BīronsMārcis Stumbris. Kurzemes un Zemgales hercogs Pēteris, 2000. gads. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

 

Pēdējais Kurzemes un Zemgales hercogs Pēteris Bīrons (1724–1800, valdīja 1769–1795, hercoga Ernsta Johana dēls), valsts pārvaldē piedalījās kopš 1764. gada. 1770. gada 25. jūlijā jaunais Kurzemes hercogs nodeva zvērestu Kurzemes muižniecībai. 

Hercogs Pēteris bija izglītots, interesējās par zinātni, kultūru un mākslu, daudz ceļoja.

1772. gada 19. augustā hercogs Pēteris informēja landtāgu par Akadēmiskās ģimnāzijas dibināšanu Jelgavā. 1775. gada 8. jūnijā tika parakstīts Pētera akadēmijas dibināšanas akts un 29. jūnijā notika  atklāšana.

1795. gada 18. martā hercogs Pēteris atteicās no troņa un titula (turpmāk Kurzemes un Zemgales hercogs bija viens no Krievijas imperatora tituliem). Saņēmis solījumu no Krievijas imperatores Katrīnas II par kompensāciju ( pensiju) par īpašumiem hercogistē, hercogs Pēteris devās uz Sagānu (Polija) un kādreizējā hercogistē vairs nekad neatgriezās.

Jelgavai un Latvijai palika pirmā augstskola Academia Petrina (1775) un atmiņas par hercogistes slavas laikiem.