P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Pirmdiena, 01 Marts 2021 13:52

Hercogs Vilhelms

Hercogs Vilhelms

Vilhelms
(1574–1640, valdīja 1587–1617), hercoga Gotharda dēls, Kurzemes un Zemgales hercogs (1587–1596) kopā ar brāli Frīdrihu 1596. gadā kļuva par sadalītās hercogistes Kurzemes daļas valdnieku ar rezidenci Kuldīgā. 

1596. g. Turlavā pēc Vilhelma rīkojuma tika atklāta hercogistē pirmā dzelzs manufaktūra.

Vilhelma strīds ar brāļiem Gothardu un Magnusu Noldēm izvērtās plašā konfliktā ar Kurzemes muižniekiem. 1615. g. 20. augustā Jelgavā brāļi Noldes tika nogalināti. Muižnieki vērsās pie Polijas un Lietuvas karaļa Sigismunda III ar protestu, taču Vilhelms atteicās sadarboties ar karaļa izmeklēšanas komisiju.

1617. g. 18. martā Jelgavā tika izdota “Valdības formula” (Formula Regiminis), kura būtiski ierobežoja hercoga varu par labu muižniecībai, kas bija apvienojusies Kurzemes bruņniecībā. Tās sapulcēm jeb landtāgiem bija jāsanāk ne retāk kā reizi divos gados. Turpmāk luterāņiem un katoļiem tika piešķirtas vienādas tiesības. Formula noteica arī Gregora kalendāra jeb jaunā stila ieviešanu hercogistē ar 1618. g. 1. janvāri. Šis dokuments ir visilgāk spēkā bijusī konstitūcija (līdz 1795. g.) un viena no senākajām Eiropā.

1617. g. 4. aprīlī Kurzemes landtāgā Skrundā Vilhelmam tika atņemts hercoga tituls, un viņš bija spiests uz visiem laikiem pamest dzimteni.

Saistītie objekti