Ievērojot Ministru kabineta rīkojumu pār ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs un tā nodaļas apmeklētājiem ir slēgtas no 2020. gada 21.decembra līdz 2021. gada 6.aprīlim (ieskaitot).

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Imanuels Kants un Jelgava

 

Imanuels Kants Johans Gotlībs Bekers IGFBML

Imanuels Kants (1724-1804)

Filosofs un matemātiķis, vācu klasiskās filosofijas aizsācējs, “kritiskās” jeb “transcendentālās” filosofijas iedibinātājs. 
Jelgavā par pilsētas skolas direktoru strādā I. Kanta jaunākais brālis Johans Heinrihs, kurš aicina I. Kantu kandidēt uz filosofijas profesora vietu Academia Petrina, to atbalsta arī akadēmijas rektors J. G. Zulcers. Tā kā I. Kants tolaik jau ir profesors Kēnigsbergas universitātē, viņš piedāvājumu noraida. 

Būtiski, ka Jelgavā izdoti vairāki I. Kanta darbi, tostarp “Novērojumi par skaisto un cildeno” (Beobachtungen über das Gefühl des Schönes and Erhaben, Mitau 1764). Tiek uzskatīts, ka šajā darbā jau var konstatēt kritiskās filozofijas pirmos iedīgļus.


Johans Gotlībs Bekers. Imanuela Kanta portrets, 1768. gads.