P.   SLĒGTS
 O.   11.00 - 18.00
 T.   11.00 - 18.00
 C.   11.00 - 18.00
 P.   11.00 - 18.00
 S.  11.00 - 18.00
 Sv.  11.00 - 18.00

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Muzejā glabājas gana daudz eksponātu – dokumentu, fotogrāfiju, gleznu un dažnedažādu priekšmetu. Bieži vien tos inventarizē, norādot tikai pielietojumu, izcelsmi, saglabātības pakāpi, datējumu.

Bet vai tas ir viss?

Veicot izpēti, redzam, ka  muzeja priekšmeti var pastāstīt  ļoti daudz, jo katrs no tiem glabā informāciju ne tikai par sevi, bet arī par laiku, dzīves veidu, pasaules uztveri, sakariem un, protams, cilvēkiem.

Turpinot stāstu par naudu, saistot to ar vienas ģimenes likteni, esam tikuši līdz 1915. gadam, kad Pirmā pasaules kara laikā nauda Latvijas teritorijā mainījās tik strauji, ka, iespējams, dažam kāda naudiņa paslīdēja garām nepamanīta. Stāsta turpinājumā minētās personas ir tās pašas, kuras pirmajā daļā, jo nav informācijas par kādas konkrētas ģimenes dienām un nedienām ar naudu šajā laikā.

Nauda visos laikos ir bijusi un ir lieta, par kuru sabiedrībā visiem ir viedoklis un bez kuras nevar iztikt neviens. 

Būtu ļoti interesanti palūkoties, kā nauda ir ietekmējusi kāda cilvēka, dzimtas dzīvi gadsimta garumā. Diemžēl ne tāda pētījuma, ne atmiņu pieraksta muzejā nav, tādēļ raksta par naudu pamatā ir izdomāts stāsts par cilvēku, kura uzvārds ir Nauda un kura dzīves 100 gados ar naudu ir notikušas dažādas pārvērtības. 

Muzejs no Astrīdas Skulmes šī gada pašā sākumā ir saņēmis īpaši vērtīgu, ļoti bagātīgu un līdz šim nebijušu dāvinājumu – gadu desmitiem glabātas Ģederta Eliasa vēstules vecākiem, brālim Jurim un māsai Maijai, viņa mīļotajām sievietēm Karijai, Vilmai, Halinai, fotogrāfijas u.c.

Gaisma ir viens no cilvēka eksistences stūrakmeņiem. Uguns atklāšana un izmantošana bija cilvēces svarīgākais atklājums un turpmāk dažādos veidos cilvēks mēģināja pakļaut uguni, lai tā būtu droša un kalpotu, nevis iznīcinātu.

Šogad aprit 200 gadi kopš Jelgavā uzsākta vērienīga hercoga Jēkaba kanāla rekonstrukcija, kuras rezultātā mūsu pilsēta ieguva toreiz modernāko hidrotehnisko būvi Baltijā. Atmiņu par šo notikumu glabā mūrnieka ķellīte, kas atrodas muzeja ekspozīcijā.

2020.gadā Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs turpina saņemt vērtīgus dāvinājumus. Šoreiz vēlos pastāstīt par kādu retu Jelgavā izdotu grāmatu, kuru muzejam 19.martā uzdāvināja Ozolnieku iedzīvotājs Guntars Akmentiņš. 

Vincenta Smakauska gleznas "Kapitulācija pie Vilagosas, 1849.gads" I daļā iepazinām garo stāstu, kas pavadīja šo gleznu - notikumu, pasūtītāju, mākslinieku un restaurācijas darbu. II daļā muzeja restauratore Saiva Kuple izpēta formas tērpus, to vēsturi, pievēršot uzmanību vissīkākajai detaļai vērienīgajā batālijā, kas mums, lasītājiem, ļauj labāk iepazīt un izprast attēloto notikumu. 

 

Glezna ,,Kapitulācija pie Vilagosas, 1849.gads ” ir pagātnes notikumu un kultūras lieciniece, tā bija daļa no Kurzemes Provinces muzeja ekspozīcijas, ir viena no retajām batālijām Latvijas kultūras mantojumā, un ir vērtība, kas satur virkni saistošu stāstu par 19.gadsimta vidus Krievijas impēriju un Baltijas guberņu.