P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Grāmata "Esmu uz pareizā ceļa"

 

IMG 1048 Large 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Esmu uz pareizā ceļa. Ģederts Eliass" ir kabatas formāta grāmata, kas apkopo gan Ģ. Eliasa dzīves faktus, gan darbus no mākslinieka daiļrades. 

Vēstulē no Parīzes brālim Jurim Ģederts Eliass precīzi izklāsta, ko vēlas sasniegt glezniecībā: "Vieglumu, vieglumu par visām lietām es gribu, tādu vieglumu, ka ja galvā ir spēcīgi gatavs iespaids, ja galvā ir gatava glezna, un tai papriekš jābūt gatavai galvā, tad bez grūtībām vajag varēt to pārdot uz audekla. Nost visu, visu lieko, tehniski smago, kas der tikai priekš profānās publikas ķeršanas, atstājot tikai gleznieciski nepieciešamo, bez diletantiskas nogludināšanas, piepildīšanas. Tas varbūt ir visgrūtākais, bet tas ir jāpanāk priekš mūsu tagadējiem mērķiem [..] savādi pavisam ir runāt par kādu absolūtu, priekš visiem laikiem derīgu pilnības ideālu mākslā, jo tāda nemaz nava.. labāki ir būt nepilnīgam, tikai patiesam - patiesība mākslā ir tas augstākais - un no sava laikmeta, nekā piemēroties citu laikmetu pilnībām, būt neīstam, melot pašam sev un mānīt vientiesīgo publiku, kurai vērtības vietā dod kaut ko patapinātu - nevērtīgu. [..] Galvenais strādāt, un, kam patīk, lai rezonē. Rezonētāji būs beigās tukšā un man būs darbi." 

1922. gada 17. aprīlī

  • Cena: 8.00 €