P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Grāmata "Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi 16. - 18. gadsimtā. "

Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabājas apjomīgas kolekcijas, kas dokumentē Latvijas pilsētu vēsturi no 13. gadsimta līdz 1945. gadam.    Lielākā arhivāliju daļa attiecas uz Rīgu, un publikāciju apjoms par šo tēmu un avotiem ir visai plašs. Mazāk pazīstama ir mazpilsētu, tostarp Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu, pagātne, kuru dokumentārie liecinieki vēl gaida publicēšanu un iekļaušanu zinātniskajā un sabiedriskajā apritē. Šis jaunais izdevums žurnālā "Latvijas arhīvi" sērijā "Vēstures avoti" ir veltīts nozīmīgai pilsētu vēstures dokumentu kopai - Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas jeb kārtības nolikumiem. 

  • Cena: 5.00 €