P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Grāmata "Prūši karā ar likteni"

7

Grāmata "Prūši karā pret likteni"
Autors: Agris Dzenis

Šī grāmata ir mēģinājums piesaistīt uzmanību vēsturiskajam taisnīgumam un stabilitātes nodrošināšanai, sniedzot pārskatu par zemes starp Vislu un Nemunu vēsturisko saimnieku - rietumbaltu sentautu prūšu - vēstures un kultūras pārskatu no vissenākajiem laikiem līdz 18. gs. sākumam. Latvijā patlaban valda informācijas vakuums par prūšiem un viņu zemēm, latviešu valodā par to nav iespiests neviens plašāks darbs, tādēļ ir iespējami dažādi pārpratumi un neskaidrības, kad ikdienas interešu lokā nonāk prūši, Prūsijas karaliste, Kaļiņingradas apgabals, Rietumprūsija, Austrumprūsija un tamlīdzīgi jautājumi. Nepretendējot uz detalizētu prūšu vēstures izklāstu un tās problēmu analīzi, ceru, ka šis apskats ne tikai informēs, bet arī padarīs tautas brāļus latviešiem emocionāli tuvākus, kā arī rosinās meklēt latviešu, lietuviešu un prūšu kultūras jaunas kopīgas iezīmes un mijiedarbību.

Šis darbs ir bijis mēģinājums atbildēt, kāpēc prūši tik ilgi spēja izdzīvot kultūru saskarsmes un karu zonā. Šāda izdzīvošana nav iespējams bez aktīvas pretošanās, ko savukārt motivē savas identitātes un noteiktu vērtību aizstāvēšana. Tādēļ prūšu kultūras identitātes veidošana un saglabāšanu ir iespējams nosaukt par karu pret likteni - ar "likteni" saprotot nolemtību un pakļaušanos ārējiem apstākļiem. 

  • Cena: 15,00 €