P.   SLĒGTS
 O.   10.00 - 17.00
 T.  10.00 - 17.00
 C.  10.00 - 17.00
 P.  10.00 - 17.00
 S. 10.00 - 17.00
 Sv. 10.00 - 17.00

Alunāna muzejs

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Muzeja tīmekļvietnes piekļūstamības novērtējums

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja tīmekļavietnes piekļūstamības izvērtējums veikts vadoties pēc  MK noteikumiem nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" un "Tīmekļvientnes atbilstības piekļūstamības prasībām izvērtējuma" vadlīnijām. 
 

Muzeja tīmekļvietnes piekļūstamības novērtējums