Ievērojot Ministru kabineta rīkojumu pār ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs un tā nodaļas apmeklētājiem ir slēgtas no 2020. gada 21.decembra līdz 2021. gada 25.janvārim (ieskaitot).

Alunāna muzejs

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Muzeja tīmekļvietnes piekļūstamības novērtējums

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja tīmekļavietnes piekļūstamības izvērtējums veikts vadoties pēc  MK noteikumiem nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" un "Tīmekļvientnes atbilstības piekļūstamības prasībām izvērtējuma" vadlīnijām. 
 

Muzeja tīmekļvietnes piekļūstamības novērtējums