P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Noslēgsim stāstu sēriju "Naudu vajag visiem un visos laikos" par periodu no 1961. gada līdz 2014. gadam kopā ar Naudu saimi. 

Turpinot stāstu par naudu, saistot to ar vienas ģimenes likteni, esam tikuši līdz 1915. gadam, kad Pirmā pasaules kara laikā nauda Latvijas teritorijā mainījās tik strauji, ka, iespējams, dažam kāda naudiņa paslīdēja garām nepamanīta. Stāsta turpinājumā minētās personas ir tās pašas, kuras pirmajā daļā, jo nav informācijas par kādas konkrētas ģimenes dienām un nedienām ar naudu šajā laikā.

Nauda visos laikos ir bijusi un ir lieta, par kuru sabiedrībā visiem ir viedoklis un bez kuras nevar iztikt neviens. 

Būtu ļoti interesanti palūkoties, kā nauda ir ietekmējusi kāda cilvēka, dzimtas dzīvi gadsimta garumā. Diemžēl ne tāda pētījuma, ne atmiņu pieraksta muzejā nav, tādēļ raksta par naudu pamatā ir izdomāts stāsts par cilvēku, kura uzvārds ir Nauda un kura dzīves 100 gados ar naudu ir notikušas dažādas pārvērtības.