P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

No 1919. gada jūlija līdz augustam Fr. Vesmanis bija Tautas padomes loceklis. 1920. gadā (1920. g. 5. februāris–1920. g. maijs) ievēlēts par Jelgavas pilsētas galvu, kā arī darbojies Satversmes sapulcē. 1922. gadā, dibinot Centrālo vēlēšanu komisiju, Fr. Vesmanis bijis viens no astoņiem tās pirmajiem locekļiem. No LSDSP vēlēšanu saraksta viņš tika ievēlēts 1. Saeimā un bijis pirmais Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs (1922–1925).

1949. gada 25. marta rīts mākslinieka Ģederta Eliasa mātei Karlīnei iesākās tāpat kā daudzi citi rīti 65 “Zīlēnos” pavadītajos gados, bet šī diena beidzās “Zīlēnu” saimniecei pavisam negaidīti. 

Gustavs Vanags bija izcils organiskās ķīmijas nozares zinātnieks, kuram viens no izglītības pieturas punktiem bija arī Jelgavas ģimnāzija.

Sveicam dzimšanas dienā Juri Bāru, ārstu un valodnieku, kas latviešu valodai deva garumzīmes!