P. BRĪVS
O. 10:00 - 17:00
T. 10:00 - 17:00
C. 10:00 - 17:00
P. 10:00 - 17:00
S. 10:00 - 17:00
Sv. 10:00 - 17:00

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Baltu vienības diena 2018

22.septembrī Baltu vienības dienas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā sāksies pulksten 11.00 ar plāksnes atklāšanu par godu Jelgavas vīriešu ģimnāzijas audzēkņiem-lietuviešiem, kuri 1918.gada 16.februārī parakstīja Lietuvas neatkarības aktu. 11.30 aicinām interesentus uz konferenci “Kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Lietuvas kultūrvēsturē”.

Konferencē ar referātiem piedalīsies:

  • D. Mačulis, Dr. hist. “Latviešu un lietuviešu ceļš uz valstiskumu: Vēsturiskā pieredze un izaicinājumi”;
  • R. Kvašīte, Dr. philol. “Latviešu un lietuviešu valoda: kopīgais un atšķirīgais”;
  • E. Vasiļausks, Dr. hist. “Baltu uzkalniņu kultūra (1.-4.gs) Austrumbaltija un Lielupes baseins”;
  • A. Jansone, Dr. hist. “Tradīcijas un to savstarpējā mijiedarbība Latvijas un Lietuvas pierobežu kultūras kontekstā”.

  13.00 mākslas festivāla "Balti" ietvaros atklāsim glezniecības plenēra izstādi "Lietuvas un Latvijas neatkarības cīņas".