G. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Ģederts Eliass (1887 - 1975) – izcils latviešu gleznotājs, mākslas vēsturnieks un pedagogs, ar kura darbiem var iepazīties plašā ekspozīcijā viņa vārdā nosauktajā muzejā.
Konferences Arhīvs

 

Starpreģionu FORUMS par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām


DI. Status Quo. Quo Vadis?[1]

 


Dienas kārtība

Laiks: 2018. gada 15. jūnijs

Vieta: Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Aicināti piedalīties nozaru ministriju pārstāvji, pašvaldību vadītāji un sociālās nozares speciālisti, izglītības un sociālo pakalpojumu sniedzēji, plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas (DI) projektu, citu DI projektu pārstāvji, sociālās, izglītības un interešu aizstāvības NVO pārstāvji, esošie un potenciālie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji

Laiks

Darba kārtības jautājums

Piezīmes

10.30 – 11.00

Reģistrācija, rīta kafija

Ģ. Eliasa zālē

11.00 – 11.15

Ievadvārdi un foruma atklāšanas uzrunas

 

Jānis Reirs, LR Labklājības ministrs

 

Dainis Vingris, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks,

Kokneses novada domes priekšsēdētājs

 

Daina Jāņkalne, pasākuma moderatore

11.15 – 13.00

Sesija “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvo sabiedrībā”

 

15 min

Prezentācija par psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ģintermuiža” vēsturi “Ludviga Katerfelda loma garīguma un garīgās veselības veicināšanā”

Teika Putna, G.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja pētniece

15 min

Prezentācija “DI ieviešana - cik tālu esam”

 

Kristīne Lasmane, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

15 min

Prezentācija “Atbalsta personas pakalpojums”

Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem „Zelda” vadītāja

15 min

Prezentācija “Sociālās uzņēmējdarbības projekts, sabiedrībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem”

Eva Viļķina, Siguldas biedrības “Cerību spārni” vadītāja

15 min

Prezentācija “TOP 5 lielākās muļķības, ko esmu dzirdējusi par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Kā tās kliedēt, veidojot un sniedzot kvalitatīvus, atbalstošus pakalpojumus”

 

Ina Miķelsone, Vidzemes PR ESF projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja

 

30 min

Paneļdiskusija “Kā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus dzīvesvietā?”

Diskusijas dalībnieki

Ēriks Miķītis, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors

Liene Skuja, Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte

Kristīne Lasmane, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

Anastasija Maulvurfa, Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļas eksperte

Ina Miķelsone, Vidzemes plānošanas reģiona ESF projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja

Eva Viļķina, Siguldas biedrības “Cerību spārni” vadītāja

Ieva Zeiferte, Zemgales PR projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātesuzlabošana Vidus-Baltijas reģionā” vadītāja

Teika Putna, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja pētniece

Ieva Leimane – Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda” vadītāja

 

Diskusijas moderatore Daina Jāņkalne

 

13.00 – 14.00

Pusdienas

Ģ.Eliasa zālē

14.00 -15.25

Sesija “Bērni ar invaliditāti ģimenē un skolā”

 

15 min

Prezentācija “No plāniem pie darbiem”

Dace Strautkalne, Zemgales plānošanas reģiona (PR) ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītāja

15 min

Prezentācija ”Individuālais budžets bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Inese Šalamaja,

Lilita Cīrule LM Sociālo pakalpojumu departamenta projekta

"Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" pārstāves

 

15 min

Prezentācija “Iekļaujošās izglītības pieredze Jelgavas pilsētā”

Gunta Auza, Jelgavas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja

 

10 min

Prezentācija “Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem specifiskās vajadzības – pēc izglītības satura, metodēm, pakalpojumiem”

Ināra Oļena, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktore (Kuldīgas novads)

30 min

Paneļdiskusija “Kā nodrošināt, lai bērni ar invaliditāti varētu apmeklēt skolu un dzīvot ģimenē?”

Diskusijas dalībnieki

Ēriks Miķītis, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors

Liene Skuja, Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte

Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore

Gunta Auza, Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Ilva Vanaga, Jelgavas pilsētas Iekļaujošās izglītības attīstības centra vadītāja

Bella Bērziņa, logopēde

Dace Strautkalne, Zemgales plānošanas reģiona ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītāja

Inese Šalamaja, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” pārstāve

Lilita Cīrule, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” pārstāve

Ināra Olena, Kuldīgas novada Pelču speciālās internātpamatskolas attīstības centra vadītāja

Laine Zālīte, Vidzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu eksperte

 

Diskusijas moderatore Daina Jāņkalne

15.25 – 16.50

Sesija ““Sistēmas bērni” - atbalsts bērnus uzņemošajām ģimenēm un kvalitatīva bērnu aprūpe ģimeniskā vidē”

 

15 min

Prezentācija “Vajadzības un iespējas”

Ivita Krastiņa, LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece

10 min

Prezentācija “Vai tiešām bērni uzaug ģimenē?”

 

Inga Kalniņa, Kurzemes PR ESF projekta “Kurzeme visiem” vadītāja

15 min

Prezentācija “Katram bērnam ģimeni”

 

 

Linda Penēze, uzņemošo ģimeņu atbalsta organizācijas “Plecs” pārstāve

20 min

Prezentācija “Aktuālākie jautājumi un uzdevumi pusaudžu aprūpē”

Dace Beināre, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, aprūpes kvalitātes speciāliste, psiholoģe

30 min

Paneļdiskusija “Vai tiešām bērni uzaug ģimenē?”

Diskusijas dalībnieki

Ivita Krastiņa, Labklājības ministrijas Ģimenes politikas departamenta direktora vietniece

Agris Skudra, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktors

Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona ESF projekta “ Kurzeme visiem” vadītāja

Gundega Filatova, nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” pārstāve

Laila Mazkalniņa, nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” pārstāve

Jānis Erts, Uzņemošo ģimeņu atbalsta organizācijas “Plecs” pārstāvis

Dace Beināre, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas aprūpes kvalitātes speciāliste, psiholoģe

 

Diskusijas moderatore Daina Jāņkalne

16.50 – 17.00

Foruma noslēgums

 

 

[1] DI - deinstitucionalizācija - pasākumi, lai dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē varētu pēc iespējas vairāk bērnu un cilvēku ar veselības traucējumiem

Status Quo  - latīņu frāze, apzīmē pašreizējo situāciju, parasti attiecas uz esošās sociālās struktūras un vērtību saglabāšanu vai mainīšanu

Quo Vadis?  - Kurp dodamies? /latīņu/

 

 Pasākuma noslēgumā foruma dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi par dalību forumā

 
Piedāvājumi foruma laikā

*  Apskatāma VSAC “Ziedkalne” iemītnieku darbu izstāde – mazajā Eliasa zālē

*  Apskatāma muzeja pastāvīgā ekspozīcija

 

Papildu iespējas foruma dalībniekiem piektdienas vakarā Jelgavā

 *  Līdz plkst.20.00 Pasta salā būs apskatāmas 12. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla laikā veidotās smilšu skulptūras, ieejas maksa skulptūru parkā – EUR 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem EUR 1.00

*  Plkst. 19.00 –20.30 BJMK Rokskolas audzēkņu eksāmens – koncerts, pie Tējas namiņa Silva, Pilssalas iela 2a, Jelgava

 

Iespējas paēst vakariņas Jelgavā:

*  "Chocolate & Pepper", kafejnīca/restorāns, K.Barona 6, Jelgava, tālrunis 63010220

*  “Parks”, bistrobārs/restorāns, Krišjāņa Barona iela 3, Jelgava, tālrunis 63 024 188

 

Gardas kūkas un kafija:

*  Konditorejas studija “Tarte”, Mātera iela 26, Jelgava, atvērta līdz pl. 19.00, tālrunis 20 136 090

*  Tējas namiņš “Silva”, Silva, Pilssalas iela 2a, Jelgava, tālrunis 22 119 119

 

Dalība pasākumā iepriekš reģistrētiem apmeklētājiem.

 

Papildus informācija:

ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē”

komunikāciju speciāliste Ilva Kalnāja,

ilva.kalnaja@zpr.gov.lv; tālrunis 28814226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forums notiek ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” un Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna pasākuma nr.1.3. - “Informatīvu pasākumu organizēšana par DI procesu, iesaistīto institūciju individuālām darbībām projekta īstenošanā un komunikācijas stratēģijas īstenošanā” ietvaros