G. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Ģederts Eliass (1887 - 1975) – izcils latviešu gleznotājs, mākslas vēsturnieks un pedagogs, ar kura darbiem var iepazīties plašā ekspozīcijā viņa vārdā nosauktajā muzejā.
Jelgava padomju un vācu okupācijas laikā 1940 – 1944. Cilvēki un likteņi Arhīvs

                         

 

Konference

“Jelgava padomju un vācu okupācijas laikā 1940.–1944. Cilvēki un likteņi”

KONFERENCES PROGRAMMA


Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

2016. gada 8. jūnijā

 

Konferences darba valoda – latviešu.

Konferences darba vadītājs – Dr.hist. Gints Putiķis, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

10.00 – 10.30

Dalībnieku reģistrācija, kafija

10.30 – 10.45

Uzrunas

  • Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase
  • Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

10.45 – 11.15

Latvijas “ieslīgšana” Otrajā pasaules karā.  Mg.hist. Edgars Engīzers, Latvijas Republikas Saeima

11.15 – 11.45

Jelgavas ikdienas dzīve “miera un kara laikos” 1939.-1941. Mg.hist. Juris Pavlovičs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

11.45 – 12.15

Ikdienas dzīve pilsētā un lauku apvidos Otrā pasaules kara laikā: Zemgales piemērs. Dr.hist. Edvīns Evarts, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

12.15 – 12.45

Holokausts Jelgavā. Dr.paed. Andris Tomašūns, Jelgavas domes deputāts

12.45 – 13.15

Kafijas pauze

13.15 – 13.45

Sarkanās armijas iebrukums Zemgalē 1944. gada jūlijā – augustā. Mg.hist. Valdis Kuzmins, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas lektors

13.45 – 14.15

10 svarīgākie notikumi Latvijas ekonomikā pēdējā gadsimta laikā. Dr.hist. Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas rektors

14.15 – 14.45

Otrā pasaules kara artefakti Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājumā: pētniecības problēmas un iespējas. Mg.hist. Aldis Barševskis, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs

14.45 – 15.30

Konferences noslēgums, diskusijas.