G. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Ģederts Eliass (1887 - 1975) – izcils latviešu gleznotājs, mākslas vēsturnieks un pedagogs, ar kura darbiem var iepazīties plašā ekspozīcijā viņa vārdā nosauktajā muzejā.
Konference “Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai 100” Arhīvs

 

 

Konferences „Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai 100”

Programma

JPPI Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā

2017. gada 23. maijā

 

9.30 – Reģistrācija, kafija

 

10.00 – Trešās atmodas piemiņas vietas “Brīvības ceļš” atklāšana muzeja skvērā.

 

10.30 – Konferences atklāšana, grāmatas prezentācija

             Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, priekšsēdētāja  

             vietniece Rita Vectirāne

 

Konferences darba vadītājs Mg. art. Māris Brancis 

 

11.00 – JELGAVA SPERTĀLU LAIKĀ

Aldis Barševskis, Mg. hist., Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs

 

11.20 – REIZ JELGAVĀ BIJA TEĀTRIS

Viktors Hausmanis, Dr.habil. philol.

 

11.40 – JELGAVAS TEĀTRA IZCILĀKIE AKTIERI UN REŽISORI

Silvija Geikina, Latvijas Kultūras akadēmijas Ed. Smiļģa Teātra muzeja speciāliste

 

12.00 – SPERTĀLI UN JELGAVA                                             

Anita Vanaga, Mg. philol.

 

12.20 – VIAGGIO IN ITALIA: IESKATS LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAIKNĒS AR ITĀLIJU

Aija Brasliņa, Dr. art, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

 

12.50 – MUZIKĀLĀS IZRĀDES JELGAVAS TEĀTRĪ (1928 – 1940)

Jānis Siliņš, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, LKA Ed. Smiļģa Teātra muzeja vadītājs

 

13.10 – MARGAS SPERTĀLES PASAULE

Rita Melnace, Mg. art, Latvijas Nacionālā teātra literārā konsultante

 

13.30 – IESKATS ELZAS RADZIŅAS ARHĪVĀ

Margita Mantiņa, Latvijas Kultūras akadēmijas Ed.Smiļģa Teātra muzeja mākslas eksperte

 

13.50 – 14.20 – Jautājumi, komentāri, ierosinājumi