G. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Ģederts Eliass (1887 - 1975) – izcils latviešu gleznotājs, mākslas vēsturnieks un pedagogs, ar kura darbiem var iepazīties plašā ekspozīcijā viņa vārdā nosauktajā muzejā.
 • Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
  Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
 • Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
  Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
 • Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
  Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
 • Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
  Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
 • Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
  Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
 • Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
  Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
 • Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
  Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
 • Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
  Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
Maksas pakalpojumi

1. Maksas pakalpojumi:

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena

euro bez PVN

 1. PASTĀVĪGO EKSPOZĪCIJU UN IZSTĀŽU APSKATE

1.1.

Ieejas maksa:

 

 

1.1.1.

Pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

1 personai

3,00

1.1.2.

Pastāvīgā ekspozīcija Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

1 personai

2,00

1.1.3.

Izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

1 personai

1,50

1.1.4.

Skolēniem pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

1 personai

0,50

1.1.5.

Ģimenes biļete Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

2 pieaugušie un 1 vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam

6,00

1.1.6.

Pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ā.Alunāna memoriālajā muzejā

1 personai

1,00

1.1.7.

Izstādes Ā.Alunāna memoriālajā muzejā

1 personai

0,70

1.1.8.

Skolēniem pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ā.Alunāna memoriālajā muzejā

1 personai

0,50

1.1.9.

Ģimenes biļete Ā.Alunāna memoriālajā muzejā

2 pieaugušie un 1 vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam

2,00

1.2.

Ekskursija muzeja speciālista pavadībā (1 stunda)

 

 

1.2.1.

latviešu valodā

grupai (līdz 20 personām)

10,00

1.2.2.

svešvalodā ( angļu, krievu)

grupai (līdz 20 personām)

15,00

1.3.

Dāvanu karte:

 

 

1.3.1.

Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

5 personām vienam apmeklējumamvai 5 apmeklējumiem 1 personai

 

10,00

1.3.2.

Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Ā.Alunāna memoriālajā muzejā

3,00

 

 1. LEKCIJA

2.1.

Lekcija muzeja telpās

1 apmeklējums

1 personai

3,00

2.2.

Lekcija grupai ārpus muzeja

1 reize grupai

15,00

 

 1. PEDAGOĢISKĀ PROGRAMMA

3.1.

Pedagoģiskā programma:

 

3.1.1.

pieaugušajam

1 nodarbība

1,50

3.1.2.

skolēnam

1 nodarbība

1,00

 

 1. PASĀKUMI ĀRPUS MUZEJA

4.1.

Pedagoģiskā programma:

1 stunda

 

4.1.1.

pieaugušajam

1 nodarbība

2,00

4.1.2.

skolēnam

1 nodarbība

1,20

4.2.

Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma*

1 diena

5,00

 

 1. KONSULTĀCIJAS

5.1.

Konsultācija (mutiska)

1 reize

2,00

5.2.

Rakstiska (ar avotu norādi)

1 A4 lapa

5,00

5.3.

Atsevišķs pētījums muzeja krājumā

1 tēma

minimālā maksa

5,00

5.4.

Atsevišķs pētījums, izmantojot Latvijā pieejamos izpētes avotus

1 tēma

minimālā

 maksa

10,00

 

 1. MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA

6.1.

Mākslas priekšmetu deponēšana:

 

 

6.1.1.

   darbi, kas radīti līdz 1945.gadam

1 vienība/ 1 reize

50,00

6.1.2.

   darbi, kas radīti pēc 1945.gada

1 vienība/ 1 reize

30,00

6.1.3.

iepazīšanās ar neeksponētu priekšmetu muzeja krājumā

1 vienība

0,50

6.1.4.

pasākumiem ārpus muzeja

1 vienība/dienā

7,00

6.1.5.

muzeja ekspozīciju noma filmēšanai

1 telpa

minimālā maksa

15,00

6.1.6.

muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana:

 

 

6.1.6.1.

individuālam pētnieciskajam darbam

1 vienība

minimālā maksa

15,00

6.1.6.2.

publikācijām grāmatās, kalendāros un citos izdevumos

1 vienība

minimālā maksa

15,00

6.1.6.3.

reklāmai

1 vienība

minimālā maksa

15,00

6.2.

attēla, dokumenta ieskenēšana, apstrāde un ieraksts diskā (nav iekļauta diska cena)

1 vienība

 

5,00

 7. MUZEJA TELPU NOMA

7.1.

Izstāžu zāles noma mākslas, kultūrvēstures vai vēstures izstādēm

4 nedēļas

200,00

7.2.

Citiem pasākumiem

1 telpa/stundā

minimālā maksa

30,00

7.3.

Laulību reģistrācijai

1 telpa/stundā

minimālā maksa 30,00

7.4.

Citiem pasākumiem ar muzeja darbinieku piedalīšanos to sagatavošanā un norisē

1 telpa/stundā

minimālā maksa

50,00

7.5.

Pasākumiem ārpus muzeja darba laika

1 telpa/stundā

minimālā maksa

50,00

2. No ieejas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu, ir atbrīvoti:

   2.1. pirmsskolas vecuma bērni;

   2.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi;

   2.3. Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi;

   2.4. mākslas skolu/ koledžu audzēkņi, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti;

   2.5. akreditētie masu mediju pārstāvji (žurnālisti, fotogrāfi u.c.);

   2.6. Latvijas muzeju darbinieki, ICOM (Starptautiskās muzeju padome) kartes īpašnieki;

   2.7. Latvijas Mākslinieku savienības biedri;

   2.8. grupu vadītāji (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki);

   2.9. personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu;

   2.10. personas ar I invaliditātes grupu ar pavadošo personu;

   2.11. personas ar II un III invaliditātes grupu;

   2.12. Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašnieki (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu);


3. No ieejas maksas atbrīvotas
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas.


4. Ieeja  izstāžu atklāšanas pasākumos
– bez maksas.


5. Ieejas maksas atlaides 50% apmērā:

   5.1. uzrādot šādas  identifikācijas kartes (ID):

     5.1.1. ISIC - starptautiskā studentu/skolēnu ID karte (International Student Identity Card);

     5.1.2. ITIC - starptautiskā skolotāju ID karte (International Teacher Identity Card);

   5.2. Latvijas Republikas augstskolu studentiem, uzrādot studenta apliecību;

   5.3. Pensionāriem, uzrādot pensionāra apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.

6. Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem bez maksas.


7. Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.


8. Muzeja krājuma izmantošana:

     8.1. akreditētajiem Latvijas muzejiem bez maksas;

     8.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.


9. Muzeja telpu noma 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.